Poseta istraživača IEN Univerzitetu u Friburgu

Istraživači IEN Ivan Stošić, RRPP savetnik i Mihajlo Đukić, RRPP lokalni koordinator posetili su 13. i 14. marta 2013. godine Univerzitet u Friburgu, vodećeg partnera regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Svrha sastanka bilo je okupljanje lokalnih predstavnika zemalja regiona u cilju diskutovanja dosadašnjih rezultata na projektu kao i planiranje budućih aktivnosti. Tokom sastanka, prof. Stošić je održao kratku prezentaciju na kojoj je predstavio aktivnosti na projektu „Uspostavljanje dijaloga između zajednice istraživača i donosilaca odluka radi unapređenja kvaliteta istraživanja u društvenim naukama u Srbiji" kojim, kao lokalna jedinica RRPP, rukovodi IEN iz Beograda. Sastanku je putem video linka aktivno prisustvovala i istraživač IEN, Bojana Radovanović.

mart14_rrpp1 mart14_rrpp2
mart14_rrpp4 mart14_rrpp3