Predavanje prof. dr Mirjane Radović-Marković na forumu u Trstu

Prof. dr Mirjana Radović-Marković održala je predavanje po pozivu na Trieste forumu "Uticaj nauke i tehnologije na drustvo i nauku" koji je održan od 5. do 8 marta 2013. godine u Trstu, Italija.

Ovaj događjaj je organizovala Svetska akademija umetnosti i nauka u saradnji sa Akademijom nauka zemalja u razvoju, Risk institutom, Međunarodnom fondacijom iz Trsta za razvoj slobode u nauci, Međunarodnim centrom za teorijsku fiziku, uz dodatnu podršku UNESCO.

Predavanje prof. dr Mirjane Radović-Marković play

mart8_mr_trst1 mart8_mr_trst2
mart8_mr_trst3 mart8_mr_trst4

mart8_mr_trst5