Nastavak realizacije projekta Tempus

U okviru realizacije završne godine Tempus projekta MEUTUDES, direktor IEN prof. dr Dejan Erić i dr Srdjan Redžepagić koordinator projekta za Srbiju su imali više radnih sastanaka na Univerzitetu Nica Sofija Antipolis.

Tokom januara razmatrani su ciljevi koje je neophodno ostvariti do kraja projekta te dogovorene precizne aktivnsoti istog u narednom periodu. Krajem januara je održan sastanak svih predstavnika partnera na ovom projektu gde su usvojeni zaključci i dogovorena dinamika dalje realzacije projekte Tempus MEUTUDES.

jan28_tempus1 jan28_tempus2
jan28_tempus3 jan28_tempus4
jan28_tempus5 jan28_tempus6
jan28_tempus7 jan28_tempus8
jan28_tempus9 jan28_tempus10
jan28_tempus11 jan28_tempus12
jan28_tempus13 jan28_tempus14

jan28_tempus15