Održan okrugli sto: "Perspektive osnivanja nacionalne digitalne arhive u društvenim naukama u Srbiji"

U četvrtak, 24. januara 2013. godine na Institutu ekonomskih nauka održan je okrugli sto pod nazivom "Perspektive osnivanja nacionalne digitalne arhive u društvenim naukama u Srbiji". Okrugli sto je organizovan u okviru realizacije FP7 – SERSCIDA projekta.

Nakon uvodne reči, dr Aleksandra Bradić-Martinović predstavila je prisutnima FP7 – SERSCIDA projekat. Zatim je dr Ivana Domazet prezentirala izveštaj „Analiza postojećih potencijala za osnivanje digitalne arhive u društvenim naukama u Srbiji", dok je mr Aleksandar Zdravković dao ilustraciju praktičnog rada sa arhiviranim podacima na primeru ADP, Ljubljana, Slovenija. Jelena Marković, predstavnik Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije govorila je o kreiranju javnih politika koje su zasnovane na podacima.

U drugoj sesiji okruglog stola učesnici su diskutovali na tri teme: mogućnosti za finansiranje digitalne arhive u društvenim naukama, potencijalne hosting institucije i organizacija digitalne arhive u društvenim naukama i uključivanje naučne zajednice – provajderi i korisnici podataka.

jan24_fp71 jan24_fp2
jan24_fp3 jan24_fp54

jan24_fp4