Održana osnivačka skupština Udruženja poslovnih analitičara - IIBA Srbija

U prostorijama IEN-a, 09. maja 2012. godine održano je zasedanje Osnivačke skupštine Udruženja poslovnih analitičara - IIBA Srbija.

iiba

Skupštinu je vodio član inicijalnog odbora gospodin Vladimir Manić.

Prof. dr Dejan Erić, direktor IEN-a, pozdravio je sve prisutne i podržao osnivanje Udruženja.

Udruženje poslovnih analitičara i IIBA Srbija osniva se po pravilima „Međunarodnog instituta za poslovnu analizu" („International Institute of Business Analysis - IIBA") za osnivanje lokalnih udruženja - ogranaka.

maj9_iiba2 maj9_iiba1

Osnivačka skupština realizovana je po sledećem dnevnom redu:
1. Pozdravna reč domaćina - predstavnik Instituta ekonomskih nauka
2. Uvodno izlaganje inicijatora osnivanje ogranka IIBA Srbija i prezentacija programa rada – gospodin Vladimir Manić
3. Chapter kick-off - Pozdravno obracanje predstavnika IIBA-a - Kevin Brennan, IIBA Chief Business Analyst i Executive Vice President
4. Radni deo Skupštine (za članove IIBA):
   1. Usvajanje statuta
   2. Usvajanje Odluke o osnivačkom Upravnom odboru
   3. Usvajanje Odluke o opisu pozicija u Upravnom odboru
   4. Usvajanje Odluke o iznosu godišnje članarine Udruženja
   5. Usvajanje plana rada za kalendarske godine 2012 i 2013.
   6. Formiranje radne grupe za prevod IIBA BABOK
   7. Potpisivanje osnivačkih akata
5. Razno

U Upravnom odboru Udruženja poslovnih analitičara - IIBA Srbija su sledeći članovi:
   Vladimir Manić, predsednik;
   Jovan Popović, sekretar;
   Aleksandra Bradić-Martinović, potpredsednik za saradnju sa obrazovnim institucijama;
   Branislav Miletić, potpredsednik za komunikacije i marketing;
   Slobodan Babić, potpredsednik za profesionalni razvoj.

maj9_iiba3 maj9_iiba4