Aleksandar Zdravković izvodi obuku zaposlenih u Upravi za javni dug i Trezoru

Istraživač Instituta ekonomskih nauka Aleksandar Zdravković, MA, u okviru USAID projekta za bolje uslove poslovanja (BEP), kao stručni konsultant izvodi obuku zaposlenih u Upravi za javni dug i Trezoru Ministarstva finansija Republike Srbije na temu upravljanja rizicima javnog duga.

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, koji sprovodi Cardno Emerging Markets USA, je petogodišnja inicijativa pokrenuta u januaru 2011. godine. Cilj projekta je da pomogne Vladi Republike Srbije da poveća konkurentnost domaće ekonomije i privatnog sektora.

april17_az_obuka1 april17_az_obuka2
Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP)