Poseta dr Erica Djamakorziana

U okviru realizacije Tempus projekta MEUTUDES, dr Eric Djamakorzian direktor Univerziteta u Nici Sophia Antpolis je boravio u Beogradu.

Tom prilikom održano je više radnih sastanaka gde je diskutovano o realizovanim aktivnostima na ovom projektu kao i aktivnostima na kojima će se raditi do kraja realizacije istog. Poseban akcenat je stavljen na administrativne stvari oko procesa akreditacije programa mastera evropskih studija u Srbiji.

Prezentacija dr Erica Djamakorziana    engleska_flag     francuska_flag

april5_tempus_ed1 april5_tempus_ed2

april5_tempus_ed3