IEN dobio bilateralni projekat sa Fakultetom društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani

U okviru bilateralne saradnje Republike Srbije i Republike Slovenije odobren je projekat "Potrebe i načini unapređenja međunarodne konkurentnosti malih ekonomija u post kriznom periodu sa aspekta globalnog EU konteksta" (evidencioni br. 651-03-1251/2012-09/32) koji će zajednički realizovati Institut ekonomskih nauka iz Beograda i Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani.

Realizacija projekta će trajati od 2012-2013. godine, a rukovodioci projekta su prof. Matija Rojec i dr Slavica Penev.