Drugi sastanak radne grupe

Dana 13.03.2012. godine na IEN održan je drugi sastanak radne grupe angažovane na realizaciji projekta „Uspostavljanje dijaloga između zajednice istraživača i donosilaca odluka u oblasti društvenih nauka u Srbiji", u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

universitas _friburgensis_logo     rrpp_logo     SADC - logo

Članovi radne grupe diskutovali su o kvalitetu istraživanja u oblasti društvenih nauka i pitanju vrednovanja naučnih rezultata, gde su predstavljeni i razmatrani konkretni predlozi sistemskih rešenja i podsticaja koji bi unapredili kvalitet istraživačkog rada. Posebno su razmotrena pitanja mladih istraživača i izazovi sa kojima se oni sreću. Zaključci Okruglog stola o položaju mladih istraživača održanog u Novom Sadu 24. februara 2012, koji su predstavljeni na sastanku bili su korisna polazna osnova za raspravu. Tim u okviru radne grupe razvio je i predstavio mere za veću afirmaciju uloge društvenih nauka u formulaciji javnih politika, koje su detaljno razmatrane. Konačno, članovi radne grupe analizirali su mogućnosti i modalitete formiranja udruženja istraživača/organizacija u oblasti društvenih nauka.

mart13_rrpp2