Mr Jelena Minović odbranila je doktorsku disertaciju

U četvrtak, 8. marta, mr Jelena Minović odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom "Problemi neravnoteže graničnih finansijskih tržišta" na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Komisiju za ocenu i odbranu doktorske disertacije sačinjavali su: prof. dr Boško Živković, mentor, prof. dr Branko Urošević, komentor i prof. dr Nataša Krejić, predsednik Komisije.

mart8_jm_doktorat1 mart8_jm_doktorat2

mart8_jm_doktorat3