Predstavnici Instituta na konferenciji o povezanosti visokog obrazovanja i tržišta rada

Konferencija o povezanosti sistema visokog obrazovanja i tržišta rada "U vezi sa tržištem", održana je u hotelu Moskva u Beogradu, 24. februara 2012. godine. Moderator konferencije bio je prof. dr Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka. Pored prof. Erića na konferenciji su učestovali i dr Marko Malović, Dragan Filimonović i Ivana Stanković.

Svrha konferencije je bila da okupi predstavnike državnih i privatnih visokoškolskih ustanova, studentskih organizacija, poslodavaca, posrednika u zapošljavanju i predstavnike države, kako bi razmenili informacije o trenutnom stanju, kao i ideje o unapređenju komunikacije i interakcije između institucija visokog obrazovanja i tržišta rada. Tema konferencije je bila razmatranje pitanja promena u visokom obrazovanju na putu ka Evropskoj uniji, a sa osvrtom na iskustva zemalja članica na ovom polju. Među učesnicima i pozvanim govornicima na konferenciji bili su brojni ugledni profesori, direktori i predstavnici kompanija, velikih poslodavaca.

feb24_konf3 feb24_konf4

Prof. Erić je imao zapaženo izlaganja i bio moderator I panela konferencije posvećenog analizi trenutne situacije i sagledavanju pravaca budućeg razvoja visokog obrazovanja u Republici Srbiji. Panelisti su bili predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Nišu i Nacionalne Tempus kancelarije u Srbiji.

Moderator II panela pod nazivom „Kreiranje ponude i njena usaglašenost sa tražnjom na tržištu rada" bio je dr Marko Malović koji je takodje imao zapaženo izlaganje. Govornici na ovom panelu su bili predstavnici privrednih i studentskih organizacija.

feb24_konf1 feb24_konf7

Predstavnici Instituta imali su veći broj sastanaka sa učesnicima skupa.

feb24_konf5 feb24_konf6

feb24_konf2