Prvi sastanak partnera FP7 SERSCIDA projekta [1]

Istraživači IEN-a, dr Aleksandra Bradić-Martinović i ma Bojana Radovanović učestvovale su na prvom sastanku partnera na projektu: "FP7 Podrška za uspostavljanje nacionalne/regionalne arhive podataka društvenih nauka" (Support for Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives – SERSCIDA).

[17. februar]

Sastanku su prisustvovali: g-din Jean-François Dechamp, predstavnik Evropske komisije (Direktorat za istraživanja i inovacije), g-din Sasa Madacki and g-dja Lejla Somun-Krupalija, Centra za ljudska prava, Univerziteta u Sarajevu, g-din Brian Kleiner and g-dja Bojana Tasić, Data and Research Information Services, Švajcarska, g-din Hans Jörgen Marker, Council of European Social Science Data Archives, g-dja Hilary Beedham, UK Data Archive, g-dja Irena Vipavc Brvar and g-din Janez Štebe, Univerzitet u Ljubljani, Arhiva društvenih nauka, g-đa Marijana Glavica and g-din Alen Vodopijevec Univerzitet u Zagrebu.

Sastanak je otvorio gospodin Saša Madacki, direktor Centra za ljudska prava, Univerziteta u Sarajevu (organizacije koordinatora projekta) i gospodin g-din. Jean-François Dechamp, predstavnik Evropske komisije (Direktorat za istraživanja i inovacije).

Tokom prvog dana sastanka istraživači su uskladili stavove i usvojili akcione planove u vezi sa aktivnostima faze 2 – mapiranje postojećeg potencijala, faze 3 – dijaloga sa donosiocima odluka i konferencije, faze 4 – izgradnje kapaciteta za uspostavljanje digitalnih arhiva i faze 5 – uspostavljanje prototipa digitalnih arhiva u zemljama partnerima iz Zapadnog Balkana.

Kao vodeća institucija za realizaciju faze 3, istraživači IEN-a predstavile su operacioni plan za uspostavljanje dijaloga i organizaciju konferencije.

feb15_fr7_srajevo1 feb15_fp7_sarajevo2