Nastavak aktivnosti na realizaciji Tempus projekta [2]

U okviru nastavka aktivnosti realizacije Tempus projekta MEUTUDES, direktor i pomoćnik direktora Instituta, prof. dr Dejan Erić i dr Srdjan Redžepagić imali u značajne aktivnosti rada na projektu tokom nedelje između 30. januara i 6. februara 2012. godine.

Nastavak aktivnosti na realiazijii Tempus projekta [1]

U ovom periodu organizovan je veći broj sastanaka sa kolegama sa Univerziteta u Nici Sofija Antipolis, profesori Erić i Redžepagić su održali zapažena predavanja na master programu Univerziteta u Nici Sofija Antipolis, kao i zvanične posete dekanu Ekonomskog fakulteta (ISEM) Univerziteta u Nici prof. dr Stephane Ngomai.

jan30_tempus1 jan30_tempus2
jan30_tempus3 jan30_tempus4
jan30_tempus5 jan30_tempus6

jan30_tempus7