Istraživači IEN na predavanju Michaela Ehrmanna u NBS

Mr Jelena Minović, Ivana Stanković, Saša Milivojević i Dragan Filimonović, prisustvovali su predavanju gospodina Michaela Ehrmanna, savetnika u sektoru za ekonomska istraživanja Evropske centralne banke, na temu: "Global Crises and Equuity Market Contagion", održanom dana 30.01.2012. godine, u Narodnoj banci Srbije.

jan30_nbs1 jan30_nbs2