Akreditacija Instituta

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete i nauke doneo je Odluku kojom se AKREDITUJE INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU, Zmaj Jovina 12, kao naučni institut - ustanova u oblasti društvenih nauka - ekonomija - za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

odluka_akreditacija1_2010 odluka_akreditacija2_2010