RRPP sastanak na IEN

Dana 28. septembra 2012. godine, istraživači IEN, Bojana Radovanović, lokalni koordinator RRPP za Srbiju i Mihajlo Đukić, sastali su se sa istraživačima angažovanim na regionalnim projektima „Making work pay in Western Balkan countries: the case of Serbia and Macedonia", „Transnational networks, transnational entrepreneurship and role of the state" i „Resistance to Socio-economic Changes in Western Balkan Societies. Testing Two Theories of Social Development".

sep28_rrpp1 sep28_rrpp2

sep28_rrpp3

Koordinatori regionalnih projekata imali su prilike da čuju prezentaciju o osnovnim pravilima i principima izveštavanja tokom realizacije projekata koju je održala Bojana Radovanović.