Dr Boštjan Udovič sa Fakulteta društvenih nauka iz Ljubljane posetio IEN

U okviru programa naučne i tehnološke saradnje izmedju Republike Srbije i Republike Slovenije, dr Boštjan Udovič, sa Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani je 17. decembra 2012. godine posetio IEN.

Tokom razgovora istraživača IEN-a, Slavice Penev, Milice Kočović i Mihajla Djukića sa, dr Udovičem, analizirani su dosadašnji rezultati i buduće aktivnosti na bilateralnom projektu "Potrebe i načini unapređenja međunarodne konkurentnosti malih ekonomija u post kriznom periodu sa aspekta globalnog i EU konteksta".

dec17_bilateral