Interna edukacija - predavanje Damjana Krstajića

U utorak, 04.12.2012. godine, povodom proslave Dana Instituta ekonomskih nauka Damjan Krstajić, iz  Istraživačkog centra za hemijsku informatiku održao je predavanje istraživačima na temu: "Testiranje statističkih hipoteza".

dec4_pred1 dec4_pred1