Sastanak tima FP7 projekta SERSCIDA

Dana 26. i 27. novembra 2012. godine u Beogradu u prostorijama Instituta ekonomskih nauka održan je drugi sastanak tima u okviru realizacije FP7 projekta SERSCIDA. Tokom sastanka predstavljeni su rezultati istraživanja o trenutnom stanju istraživačke infrastrukture i prakse istraživača u oblasti čuvanja, arhiviranja i diseminacije istraživačkih podataka u oblasti društvenih nauka u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Istraživanje su realizovali Institut ekonomskih nauka, Fakultet humanističkih i društvenih nauka Univerziteta u Zagrebu i Centar za Ljudska prava Univerziteta u Sarajevu uz metodološku podršku partnera iz Evropske unije.

U drugom delu sastanka učesnici su definisali dalje korake u implementaciji projekta, prevashodno na temu organizacije konferencije koja će se održati krajem marta naredne godine u Beogradu i na kojoj će rezultati SERSCIDA projekta biti predstavljeni široj javnosti.

nov27_fp71 nov27_fp72