Interna edukacija - predavanje dr Janeza Štebea i Irene Vipavac Brvar

Dana 26.11.2012. dr Janez Štebe i Irena Vipavac Brvar iz Arhiva družboslovnih podatkova Univerziteta u Ljubljani posetili su IEN u okviru realizacije FP7 projekta SERSCIDA i tom prilikom održali istraživačima IEN i gostima iz Računarskog centra Univerziteta u Beogradu predavanje na temu arhiviranja istraživačkih podataka u društvenim naukama.

nov26_pred1 nov26_pred2
nov26_pred3 nov26_pred4

nov26_pred5