Šesti sastanak radne grupe

Dana 06.11.2012. godine na IEN, lokalnoj kordinacionoj jedinici RRPP za Srbiju, organizovan je šesti sastanak radne grupe angažovane na projektu Uspostavljanje dijaloga između zajednice istraživača i donosilaca odluka u oblasti društvenih nauka u Srbiji, u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Na sastanku su članovi radne grupe diskutovali o budućim aktivnostima u vezi sa dokumentom pod nazivom Istraživanje u oblasti društvenih nauka u Srbiji: Pregled stanja, Karaktersitični problemi i Preporuke.

Dokument i zaključci proistekli iz dosadašnjeg rada na projektu biće prezentovani na konferenciji pod nazivom Sistemske promene za bolji status društvenih nauka zakazane za 6. decembar 2012.

nov2_rrpp nov2_rrpp2