Promocija Zbornika radova sa prve regionalne konferencije

Slavica Penev je na drugoj Regionalnoj konferenciji Regionalne mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju i finansije zemalja zapadnog Balkana, održane u Miločeru, od 26-28 oktobra, 2012. godine. predstavila Zbornik radova sa prve regionalne konferencije ove mreže, koji je u izdanju Friedrich Ebert Fondacije, Instituta ekonomskih nauka i Narodne Skupštine Republike Srbije, objavljen u septembru 2012. godine.

uloga_parlamenta

Na konferenciji su bili prisutni predstavnici svih parlamenata zemalja zapadnog Balkana.

okt26_milocer1 okt26_milocer2