Delegacija IEN i BBA na međunarodnoj naučnoj konferenciji

Kao jedan od sastavnih elemenata proslave jubileja Ekonomski fakultet u Košicama organizovao je međunarodnu konferenciju na temu "Nacionalna i regionalna ekonomija". Na konferencije je učestvovalo preko 70 naučnika iz više evropskih zemalja koji su predstavili rezultate svojih istraživanja.

sep27_konf1   sep27_konf2

Predstavnici IEN i BBA su na konferenciji imali veći broj susreta sa starim i novim prijateljima, gde su razmenjivane ideje i rezultate naučnih istraživanja.

sep27_konf1   sep27_konf1