Dr Jelena Minović učestvovala na SYM-OP-IS 2012

Dr Jelena Minović je prezentovala rad u koautorstvu sa dr Božom Draškovićem, pod naslovom "Društvena korisnost i efekat malih poreza" na XXXIX Simpozijumu o operacionim istraživanjima (SYM-OP-IS 2012), od 25. do 28. septembra 2012. godine na Tari, Srbija.

sep28_jm1 sep28_jm2
sep28_jm3 sep28_jm4