Ma Đuro Đurić učestvovao na konferenciji "Ekologija i pravo“

Istraživač-saradnik IEN ma Đuro Đurić učestvovao je od 25. septembra 2012. na konferenciji "Ekologija i pravo" održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, u organizaciji pomenutog fakulteta i Instituta za uporedno pravo, gde je predstavio rad pod nazivom "Harmonizacija propisa Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine sa pravom EU".

sep25_djdj1   sep25_djdj2

 

sep25_djdj3