Peti sastanak radne grupe

Dana 25.09.2012. godine na IEN, lokalnoj kordinacionoj jedinici RRPP za Srbiju, organizovan je peti sastanak radne grupe angažovane na projektu Uspostavljanje dijaloga između zajednice istraživača i donosilaca odluka u oblasti društvenih nauka u Srbiji, u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Članovi radne grupe su pripremili radove sa preporukama u vezi sa problemima diskutovanim na prethodnim sastancima i to: Istraživanje kapaciteta i problema istraživača u oblasti društvenih nauka, Pitanja vrednovanja naučnih rezultata, Pitanja perspektive mladih istraživača, Afirmacija uloge društvenih nauka u formulaciji javnih politika, Finansiranje istraživanja, Osnivanje udruženja istraživača/organizacija u oblasti društvenih nauka. Radovi će biti objedinjeni u dokumentu pod nazivom Istraživanje u oblasti društvenih nauka u Srbiji: Pregled stanja, Karaktersitični problemi i Preporuke i prezentovani na konferenciji Sistematske promene u cilju boljeg statusa društvenih nauka čije je održavanje planirano za početak decembra 2012. godine.

sep25_rrpp1 sep25_rrpp2