RRPP: sastanak u Novom Sadu

Dana 14. septembra 2012. istraživači IEN, Bojana Radovanović, lokalni koordinator Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) i Mihajlo Đukić imali su u Novom Sadu sastanak sa istraživačima angažovanim na projektu „Europe, here and there: Analysis of europeanization discourse in the Western Balkans media".

Tokom dana, Bojana Radovanović, održala je istraživačima prezentaciju u vezi sa osnovnim pravilima izveštavanja tokom realizacije projekata.

sep14_rrpp1 sep14_rrpp2