Povratak istraživača IEN

Nakon 6 dana završena je radna poseta Portugalu.

sep11_por1 sep11_por2