Realizacija bilateralnog projekta program naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal

U okviru realizacije bilateralnog projekta program naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal za period 2011-2012 „Poljoprivreda, prirodni resursi i ekonomski rast-implikacije na ruralnu politiku u Srbiji i Portugaliji", održani su višednevni sastanaci istraživača iz Srbije i Portugala koji su angažovani na ovom projektu.

Kao predstavnici Srbije, sastanku su prisustvovali saradnici Instituta ekonomakih nauka dr Srdjan Redžepagić i ma Duško Bodroža. Takođe su sastanku prisutvovali rukovodilac projekta ispred Portugala dr Marta Simoes i njeni saradnici angažovani na ovom projektu. Tokom sastanaka razmatrane su teme koje su definisane projektom i dogovorene dalje aktivnosti do kraja realizacije projekta.

sep7_po1 sep7_po2
sep7_po3 sep7_po4
sep7_po5 sep7_po6
sep7_po7 sep7_po8

sep7_po9