Radna poseta Portugalu

U povodu održavanja međunarodne naučne konferencije "Economic Changes in a Time of Crisis: Challenges and Opportunities" koja će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Koimbri, delegacija IEN doputovala je u Koimbru. Pored predstavnika Instituta, kao predstavnici Srbije, na konferenciji će učestvovati i profesori sa BBA, Univerziteta Educons, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Niš i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

[6. septembar]  [7. septembar]  [8. septembar]  [9. septembar]  [10. septembar]  [11. septembar]

Prvog dana radne posete Portugalu, Srpska delegacija je obišla sedište Univerziteta u Koimbri koji je jedan od najstarijih u Evropi – osnovan 1290. godine.

sep5_coimbra1 sep5_coimbra2
sep5_coimbra3 sep5_coimbra4