Francuska specijalizacija na IEN

Institut ekonomskih nauka (IEN) u saradnji sa Univerzitetom u Nici Sofija Antipolis (UNSA) su na zajedničku inicijativu pokrenuli mogućnost dobijanja univerzitetske diplome (nivo specijalizacije) Univerziteta u Nici Sofija Antipolis - Instituta za ekonomiju i menadžment. UNSA i IEN nude ovu mogućnost svim akreditovanim visokoškolskim institucijama u Srbiji i regionu.

ien_logob150 isem_small

Polaznici koji mogu da upišu ovaj program „European project management“ su studenti sa završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim nivoom osnovnih akademskih studija. Program specijalističkih studija je u potpunosti prilagođen i za kandidate koji su zaposleni. Nastava će se izvoditi u Srbiji, u celosti na engleskom jeziku, kroz predavanja i/ili video konferencijsku vezu. Predavači su renomirani evropski profesori i eksperti. Predvidjena je fleksibilna organizacija nastave prilagođena polaznicima koji rade. Predavanja i vežbe će se držati u malim grupama od po 20-30 kandidata što će omogućiti primenu savremenih metoda interdisciplinarne nastave. Svim polaznicima biće omogućen besplatan pristup bogatoj biblioteci i elektronskoj biblioteci IEN kao i određenim bazama podataka preko biblioteke UNSA.

ien_isem2 ien_isem3

U toku programa studenti će steći zavidan nivo znanja i veština koja se tiču evropskih projekata i njihovoj pripremi i realizaciji na nivou zemalja članica i kandidata za pristupanje Evropskoj uniji. Svaki student koji ispuni, programom predviđene uslove steći će univerzitetsku diplomu University diploma „European project management“, akreditovanu na UNSA. Ova diploma omogućava direktan nastavak studija na drugoj godini Master programa na UNSA.

Ukoliko je student zainteresovan, postoji mogućnost studijskog boravka ili posete UNSA koju bi IEN i UNSA organizovali isključivo za studente ovog studijskog programa. Troškove puta i boravka u potpunosti snose polaznici programa. Polaznici imaju pravo da apliciraju za stipendije gde će imati privilegovan status od strane UNSA prilikom selekcije kandidata.

Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vrši se popunjavanjem upitnika u prilogu prema svim datim instrukcijama.

ien_isem1 ien_isem4