Predavanje dr George Milunovicha na Institutu ekonomskih nauka

Docent dr George Milunovich sa Macquarie University, Sydney, Australia, održao je 3. jula 2012. godine, predavanje na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. 


jul3_george_3