Ma Elena Baranenko na Ekonomskom fakultetu u Pragu

Istraživač-saradnik Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, ma Elena Baranenko, u okviru doktorskih studija na Ekonomskom univerzitetu u Pragu, u periodu od 27. do 29. juna 2012. godine, boravila je u Republici Češkoj. 

jun27_prag_2