IEN organizuje seminar u Crnoj Gori

Institut ekonomskih nauka kao lokalna koordinaciona jedinica Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) organizuje seminar iz kvalitativnih istraživačkih metoda – fokus grupe i strukturirani intervjui u periodu 20-22.06.2012. u Crnoj Gori.

jun20_rrpp1 jun20_rrpp2

jun20_rrpp3