Prof. dr Mirjana Radović-Marković učestvovala na konferenciji u Podgorici

Prof. dr Mirjana Radović-Marković, učestvovala je na Medjunarodnoj konferenciji u Podgorici od 7-9. juna 2012. godine, gde je izložila svoj rad: „Creative Education and New Learning as Means of Encouraging Creativity, Origimal Thinking and Entrepreneurship".

Crnogorska akademija nauka i umetnosti (CANU), bila je domaćin i glavni organizator, u saradnji sa akademskim asocijacijama IAP (Globalna mreža akademija nauka sveta), ALLEA (Evropska federacija nacionalnih akademija prirodnih i humanističkih nauka), EASA (Evropska akademija nauka i umetnosti) i WAAS (Svetska akademija umetnosti i nauka), Međunarodne konferencije pod nazivom "Humanities and the Contemporary World", (Humanističke nauke i današnjica). Učešće na skupu sa izlaganjem uzelo je preko 60 redovnih članova nacionalnih akademija, Evropske i Svetske akademije nauka i umetnosti iz gotovo svih evropskih zemalja i sa svih kontinenata.

Konferencija je dala vredan doprinos sagledavanju mesta i uloge humanističkih nauka u prevazilaženju različitih izazova s kojima se savremeno čovečanstvo suočava. Pokrovitelj Konferencije bio je predsednik Crne Gore, gospodin Filip Vujanović.

jun9_mr2 jun9_mr3
jun9_mr4 jun9_mr8
jun9_mr5 jun9_mr7
jun9_mr1 jun9_mr6