Dr Jelena Minović učesvovala na: "SymOrg 2012"

Dr Jelena Minović je učestvovala na XIII Međunarodnom simpozijumu „SymOrg 2012, Innovative Management and Business Performance" od 6-9. juna na Zlatiboru.

Organizator konferencije je Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

jun6_jmzlat1 jun6_jmzlat2

jun6_jmzlat3