Osnovana Asocijacije ekonomskih instituta jugoistočne Evrope

U ponedeljak, 4. juna 2012. godine na Ekonomskom institutu, Skopje, Makedonija potpisana je Povelja o osnivanju Asocijacije ekonomskih instituta jugoistočne Evrope - SEEA.

Asocijaciju čine:

  • Ekonomski institut, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  • Ekonomski institut, Skoplje, Makedonija
  • Ekonomski institut, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
  • Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija i
  • Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija

SEEA je osnovana sa ciljem da promoviše istraživanja u oblasti ekonomije, da neguje povezivanje i regionalnu saradnju među institutima članicama, da razvija zajedničke istraživačke programe, da organizuje zajedničke naučne konferencije, okrugle stolove i sastanke na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, da obezbedi objavljivanje radova u kvalitetnim publikacijama, da poveća konkurentnost i sposobnost instituta, članica SEEA kroz zajedničko pojavljivanje na nacionalnim, regionalnim i međunarodnom konkursima za projekte, da razmenjuje know-how, da promoviše mobilnost istraživača, kao i drugih resursa među članicama itd.

jun4_seea4 jun4_seea1
jun4_seea2 jun4_seea3

Prvi predsedavajući SEEA je dr Biljana Angelova, direktor Ekonomskog instituta Skoplje.

Potpisivanju Povelje prisustvovali su predstavnici IEN-a, dr Ivan Stošić, dr Aleksandra Bradić-Martinović i dr Mladenka Balaban.