Održan peti Tempus MEUTUDES sastanak u Nemačkoj

U periodu od 1. do 4. juna 2012. godine, na Univerzitetu u Freibergu (Nemačka) održan je peti sastanak Tempus projekta MEUTUDES. Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih institucija na projektu, a predstavnici Instituta bili su dr Srdjan Redžepagić pomoćnik direktora i Saša Milivojević, saradnik.

jun4_tempus1   jun4_tempus2
jun4_tempus3   jun4_tempus4
jun4_tempus5   jun4_tempus6
jun4_tempus7   jun4_tempus8
jun4_tempus9   jun4_tempus10
jun4_tempus11   jun4_tempus12

Tokom boravka u Freibergu, domaćin sastanaka prof. dr Horst Brezinski je organizovao za sve učesnike sastanka posetu rudniku Rieche Zeche gde je pored posete rudniku održano predavanje o koristi ovog rudnika za ceo region.

jun4_tempus14   jun4_tempus15
jun4_tempus16   jun4_tempus17

jun4_tempus18

Poseta Freibergu i ovaj Tempus sastanak su uspešno okončani 4. juna 2012. godine sa vrlo konkretnim predlozima i definisanim prioritetnim aktivnostima u daljem procesu realizacije projekta. Projekat ima za cilj kreiranje i otpočinjanje master programa "Evropske studije" na Univerzitetima u Novom Sadu i Nišu, kao i značajan splet aktivnosti u okviru Instituta ekonomskih nauka, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Singidunum - partnerskih institucija na projektu.

jun4_tempus13   jun4_tempus19