Istraživači IEN na konferenciji RRPP u Sarajevu

Dana 25.05. i 26.05. dr Ivan Stošić i ma Bojana Radovanović prisustvovali su međunarodnoj naučnoj konferenciji „Društvene, političke i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu" koja se već četvrti put realizuje u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Kao lokalna koordinaciona jedinica RRPPa za Srbiju, Institut ekonomskih nauka je koorganizator ovog događaja održanog u Sarajevu.

Cilj konferencije je da obezbedi naučnu razmenu, te da omogući regionalno i međunarodno povezivanje. Konferencija je okupila više od 120 istraživača, iz regiona i šire, fokusiranih na pitanja Zapadnog Balkana.

maj25_rrpp1
©Amer Kapetanovic 2012. All rights reserved
maj25_rrpp2
©Amer Kapetanovic 2012. All rights reserved
maj25_rrpp3
©Amer Kapetanovic 2012. All rights reserved
maj25_rrpp4
©Amer Kapetanovic 2012. All rights reserved