Konferencija RRPP u Sarajevu

Institut ekonomskih nauka koorganizator je međunarodne naučne konferencije „Društvene, političke i ekonomske promene na Zapadnom Balkanu" koja se već četvrti put realizuje u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP). Konferencija se održava u Sarajevu 25. i 26.05. 2012.

Cilj konferencije je da obezbiedi naučnu razmenu, te da omogući regionalno i međunarodno povezivanje. Konferencija okuplja više od 120 istraživača, iz regiona i šire, fokusiranih na pitanja Zapadnog Balkana.

Za detaljnije informacije o okonferenciji molimo pogledajte web stranicu >>>

 

 Program konferencije    Knjiga apstrakta      Učesnici