Mr Aleksandra Bradić-Martinović odbranila doktorsku disertaciju

Dana, 22 decembra 2011. godine, mr Aleksandra Bradić-Martinović, istraživač-saradnik IEN, odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom: "Platni sistemi u procesima evropskih integracija - zemlje zapadnog Balkana" na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

Komisiju za ocenu i odbranu doktorske disertacije sačinjavali su: dr Branko Živanović, mentor, prof. dr Hasan Hanić, predsednik Komisije i dr Ana Jolović, član Komisije. Odbrani doktorske disertacije pored članova porodice, prisustvovali su kolege iz IEN i sa BBA.

dec22_abm_doktor1 dec22_abm_doktor2

dec22_abm_doktor3