Intervju za časopis "Ilustrovana politika"

Povodom rada pod nazivom: "Stanje srpske privrede u poređenju sa bivšim republikama dvadeset godina nakon raspada SFRJ", objavljenog u publikaciji: "20 godina od razbijanja SFRJ" Instituta za uporedno pravo, dana 24. novembra 2011. istraživači IEN mr Sonja Đuričin i mr Isidora Beraha dale su intervju za list "Ilustrovana politika".

Intervju saradnica IEN

nov24_ibsd_intervju