Sastanak organizatora konferenecije Regional Cooperation and European Integration

U utorak, 8. novembra 2011. godine, na inicijativu Instituta ekonomskih nauka Beograd, organizovan je u Ljubljani sastanak, vezan za unapredjenja saradnje i mogućnost formiranje regionalne asocijacije - mreže naučnih instituta i organizacija sa područja Jugoistočne Evrope.

[7. novembar]

Sastanku su prisustvovali direktori i predstavnici:

  • Ekonomskog instituta, Zagreb, Hrvatska
  • Instituta za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija
  • Ekonomskog instituta, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  • ECPD International Institute for Sustainable Development, Urban Planning and Environmental Studies, Ljubljana, Slovenija
  • Instituta ekonomskih nauka (IEN), Beograd, Srbija
  • International Center for Promotion of Enterprises (ICPE)

Na sastanku su dogovoreni prvaci daljih aktivnosti koji bi trebali da dovedu do unapredjena regionalne saradnje u oblasti naučnih istraživanja i realizacije internacionalnih projekata.

icpe_8_11_2011_org1   icpe_8_11_2011_org2