Dr Slavica Penev učestovala na konferenciji: "The Regional Finance & Investment Conference for Southeast Europe" u Dubrovniku

Dr Slavica Penev, saradnik Instituta ekonomskih nauka, je prisustvovala tradicionalnoj konferenciji u organizaciji britanskog poslovnog magazina Euromoney, pod nazivom: "The Regional Finance & Investment Conference for Southeast Europe", održanoj 25-26. oktobra u Cavtatu/Dubrovniku

čiji je cilj bio da razmotriti stanje i mogućnosti ulaganja u zemljama jugoistočne Evrope u kontekstu obnovljene globalne finansijske krize, sa posebnim akcentom na krizu u evrozoni. Ona je bila jedan od panelista u završnoj sesiji konferencije, posvećenoj ekonomskoj budućnosti regiona i ulozi evrointegracija u reformskom procesu u zemljama regiona.

Program konferencije