Mr Jelena Minović učestvovala na međunarodnoj konfernciji: "Optimization, Theory, Algorithms and Applications in Economics"

Mr Jelena Minović prezentovala je rad pod nazivom: "Liquidity of the South East European Countries" na međunarodnoj konfernciji: "Optimization, Theory, Algorithms and Applications in Economics"

koju je od 24-28.10. 2011. godine organizovao Centre de Recerca Matemàtica (Univerzitet Autonoma Barselona).

Program konferencije

nov24_jm_barcelona1   nov24_jm_barcelona2
nov24_jm_barselona3   nov24_jm_barselona4
nov24_jm_barselona5   nov24_jm_barselona6