Potpisan ugovor o saradnji sa Centrom za upravljanje konfliktima i organizaciono istraživanje Univerziteta u Sofiji

Dana, 10.10.2011. godine profesor Alexandar L. Gungov, vanredni profesor Univerziteta u Sofiji, posetio je Institut ekonomskih nauka. Tom prilikom potpisan je ugovor o saradnji između dve institucije.

U razgovoru sa rukovodstvom i zaposlenim IEN razmatrani su pravci buduće saradnje.

okt10_ugovor_unsofija1 okt10_ugovor_unsofija2
okt10_ugovor_unsofija4 okt10_ugovor_unsofija5