Istraživači IEN učestvovali na međunarodnoj konferenciji “Young Scientists 2011“

Istraživači Mihajlo Đukić i Duško Bodroža učestvovali su na međunarodnoj konferenciji "Young Scientists 2011" održanoj 06.10.2011. godine u Košicama, Slovačka.

Tom prilikom, prezentirali su rad na temu „Foreign direct investments attraction in Western Balkan countries - A case study from Serbia". Nakon prezentacije rada, učesnicima konferencije istraživači IEN predstavli su Institut ekonomskih nauka.

okt6_kosice1 okt6_kosice3
okt6_kosice3 okt6_kosice4