Đuro Đurić učestvovao na seminaru: "Evropska unija i NATO - Na putu ka globalnom partnerstvu"

Istraživač-saradnik Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, Đuro Đurić, učestvovao je od 30. septembra do 05. oktobra 2011. godine na seminaru: „Evropska unija i NATO - Na putu ka globalnom partnerstvu" koji je održan u Kenigsvinteru kraj Bona (SR Nemačka) i Briselu (Kraljevina Belgija), u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer.

Tom prilikom posetio je sedište NATO, sedište Evropske komisije, sedište Parlamenta Evropske unije, sedište sedište Evropske narodne partije i sedište Nemačke privredne komore u Briselu.

sep30_dj_brisel1 sep30_dj_brisel2
sep30_dj_brisel3 sep30_dj_brisel4
sep30_dj_brisel5 sep30_dj_brisel7

sep30_dj_brisel6