Potpisan ugovor o saradnji sa Ekonomskim institutom u Zagrebu

Delagacija Instituta u sastavu prof. dr Dejan Erić, dr Mirjana Golušin, profesor Univerziteta Educons i spoljni saradnik Instituta i Mihajlo Đukić boravili su 22.09.2011. u radnoj poseti Ekonomskom institutu u Zagrebu (EIZ). U toku posete direktor IEN i direktor EIZ dr Sandra Švaljek potpisali su ugovor o saradnji.

sep22_eiz_ugovor1   sep22_eiz_ugovor2

Na poziv ljubaznih domaćina profesor Erić je saradnicama EIZ održao kratku prezentaciju na kojoj je predstavio naš institut. U nastavku posete sagledane su mogućnosti dalje saradnje i utvrđeni konkretni pravci zajedničkog budućeg delovanja dve naučne institucije.

sep22_eiz_ugovor3   sep22_eiz_ugovor4
sep22_eiz_ugovor5   sep22_eiz_ugovor6