Istraživač Duško Bodroža u radnoj poseti Republici Portugal

U okviru realizacije programa naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal za period 2011-2012. godina projekta pod nazivom „Poljoprivreda, prirodni resursi i ekonomski rast-implikacije na ruralnu politiku u Srbiji i Portugaliji"

IEN istraživač Duško Bodroža boravio u radnoj poseti Portugaliji. Tom prilikom je imao više radnih sastanaka sa kolegama iz Portugala koji učestvuju na ovom projektu. Tokom posete dogovoreni su dalji pravci zajedničke saradnje na ovom bilateralnom projektu.

sep12_db_portugal1 sep12_db_portugal2
sep12_db_portugal3 sep12_db_portugal4